JAK POMÓC DUDKOM?

Najprostszą formą wsparcia dudków jest wieszanie budek lęgowych dostosowanych do ich preferencji. Średnica otworu wlotowego musi wynosić od 55 mm do 85 mm, a głębokość od wlotu do dna musi mieć 31 cm. Takie parametry zapewniają ptakom warunki zbliżone do naturalnych dziupli drzew.

Aby zapobiec konkurencji ze strony innych gatunków ptaków konieczne jest umieszczenie budki stosunkowo nisko, na wysokości ok. 1,5 m – 2 m lub nawet niżej. Im wyżej zostanie zawieszona budka, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie zajęta przez szpaki, kawki lub wróble.

Przy rozwieszaniu budek lęgowych należy zwrócić uwagę na fakt, że dudki są ptakami terytorialnymi. W okresie lęgowym dudki zdobywają pokarm nawet w promieniu do 2 kilometrów od gniazda. Dlatego odległość pomiędzy budkami lęgowymi musi wynosić minimum 100 – 300 metrów. Wskazane jest wieszanie ich w miejscach ustronnych, znajdujących się na skraju terenów otwartych, które będą osłonięte krzewami. Takie usytuowanie pozwoli dudkom wlatywać do budki niezauważonym. Na dno można nasypać kilku centymetrową warstwę trocin, co będzie stanowić imitację naturalnej wyściółki dziupli.

Autor: Przemysław Bartos