KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU

Autor: Krzysztof Jaworski

Akcja Zaproś dudka do ogródka ma przyczynić się do zwiększenia liczebności dudków w Polsce.

Montaż budek lęgowych dostosowanych do potrzeb tych chronionych ptaków jest działaniem, które przyniesie długofalowe efekty. Raz zawieszona budka może służyć danej parze lęgowej nawet przez 10 lat. Natomiast w przypadku, gdy na danym obszarze nie występują jeszcze dudki, każda z budek lęgowych może zapewnić sukces lęgowy innym ptakom takim jak: kawki, gołębie siniaki, gągoły, kraski, włochatki, kowaliki, pleszki, szpaki, a nawet mogą stać się domem dla wiewiórek. Tym samym dudek stanowi gatunek osłonowy lub parasolowy (ang. umbrella species), czyli jego ochrona przyczynia się do poprawy warunków życia wielu innych, współwystępujących gatunków, a także do dbałości o ich siedliska.

Wymiernym efektem tego projektu, poza podniesieniem świadomości o roli i znaczeniu obszarów chronionych, jest promowanie pozytywnych postaw społecznych i angażowanie społeczeństwa do aktywnego włączenia się w pomoc ptakom.